น้อมรำลึกพระราชดำริ ร.9 แก้แล้ง แก่งคอย-บ้านหมอ

ชาวแก่งคอย-บ้านหมอ น้อมรำลึก รัชกาลที่ 9 พระราชทานทฤษฎีใหม่และเขื่อนป่าสัก ทำให้พื้นที่แห้งแล้งพลิกกลับมาอุดมสมบูรณ์ ทุกคนพร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาดำรงชีพอย่างมั่นคง ที่ทำการกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานแก่งคอย-บ้านหมอ ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 ได้จัดเสวนา สานต่อชลประทานโครงการพระราชดำริ ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานแก่งคอย-บ้านหมอ หน่วยราชการและภาคเอกชน จ.สระบุรี

เพื่อน้อมฯ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่พระราชทานแนวทางทฤษฏีใหม่แก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ พร้อมกับเปิดรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรเพื่อร่วมสืบสานแนวทางพระราชดำริ โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการร่วมบริหารจัดการน้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชุมชน นายสุชาติ เจริญศรี ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 10 กล่าวว่า ไทยกำลังประสบปัญหาภูมิอากาศแปรปรวนเหมือนกับประเทศอื่นทั่วโลก อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนขึ้น ฝนตกหนักน้ำท่วม สลับการเกิดภัยแล้งเพราะฝนทิ้งช่วงยาวนาน กรมชลประทานเป็นผู้จัดหาน้ำให้กับเกษตรกร แต่น้ำมีจำกัดและไม่แน่นอน ฉะนั้นเกษตรกรต้องใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

“ชลประทานอยากให้เกษตรกรขุดบ่อในไร่นาเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง เท่านั้นไม่พอ ต้องปล่อยปลา ส่วนคันบ่อให้ปลูกผัก อันเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชา แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตเพื่อต่อสู้กับความไม่แน่นอนของธรรมชาติและการขึ้นลงของราคาสินค้าเกษตร อันเป็นการพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ ยกตัวอย่างวัดมงคลชัยพัฒนาซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริตามแนวทางทฤษฎีใหม่แห่งแรก อยู่ห่างจากเวทีเสวนานี้ 3-4 กิโลเมตร สามารถพลิกฟื้นพื้นที่ที่เคยแล้งให้กลับมามีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ส่งผลให้ราษฎรมีชีวิตที่มั่นคง” นายสุชาติกล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews