ทวงหนี้ 3พันล.-ไล่ที่บินไทย

สตง.จี้ ทอท.ทวงหนี้บินไทยค้างค่าเช่าที่สนามบินดอนเมือง 3,000 ล้าน พร้อมขอพื้นที่การบินไทยคืน เล็งนำไปใช้พัฒนาดอนเมืองเฟส 3 สร้างอาคารผู้โดยสารอินเตอร์หลังใหม่ พร้อมผุดศูนย์ซ่อมเครื่องบินโลว์คอสต์ รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. แจ้งว่า เมื่อปี 60สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ได้ทำหนังสือถึงทอท. ในฐานะเจ้าของพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมืองให้เร่งรัดทวงหนี้ค้างจ่าย

วงเงินรวมประมาณ 3,000 ล้านบาท จากบริษัท การบินไทยจำกัด(มหาชน) ซึ่งเช่าที่ดินด้านทิศเหนือของท่าอากาศยานดอนเมืองพื้นที่ประมาณ1แสนตารางเมตร(ตร.ม.) ทำเป็นอาคารสำนักงาน และศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน หาก ทอท. ไม่ทวงหนี้ตามคำแนะนำของสตง. อาจมีความผิดเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และถูกตรวจสอบได้ รายงานข่าวจาก ทอท. แจ้งด้วยว่าขณะนี้นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. และนาง อุษณีย์แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ ได้หารือร่วมกันเบื้องต้นแล้วโดย ทอท. ขอให้การบินไทยคืนพื้นที่ให้ทอท.เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทานเช่าพื้นที่ไปตั้งแต่ปี 54 ซึ่งการบินไทยตกลงยอมคืนพื้นที่ให้ ทอท. คาดว่าจะรับพื้นที่คืนแล้วเสร็จภายใน 2 ปีส่วนเรื่องภาระหนี้ค้างจ่ายมาตั้งแต่ปี 53 นั้นต้องหารือทำแผนร่วมกันต่อไป

รายงานข่าวจาก ทอท. แจ้งอีกว่าสำหรับพื้นที่ที่จะได้รับคืนนั้น ทางท่าอากาศยานดอนเมืองจะนำไปใช้ในการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่ 3 โดยจะก่อสร้างเป็นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาความแออัดในสนามบิน และรองรับการเดินทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดดของสายการบินต้นทุนต่ำ (โลว์คอสต์)จนทำให้ปัจจุบันท่าอากาศยานดอนเมืองกลายเป็นฐานของโลว์คอสต์แอร์ไลน์ไปแล้วและมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาศูนย์ซ่อมอากาศยานเพื่อรองรับสายการบินโลว์คอสต์ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองด้วย อาจจะใช้พื้นที่ที่เคยเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องบินของการบินไทย มาพัฒนาให้เป็นศูนย์ซ่อมเครื่องบินโลวคอสต์แทน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews